Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Με την παρούσα πρόσκληση πληροφορείστε ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) έχει την πρόθεση τον Οκτώβριο του 2020 να προχωρήσει σε αναβάθμιση ή/και αντικατάσταση ή/και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος ΕΣΔΕΦ καθώς λήγει το υφιστάμενο Συμβόλαιο Συντήρησης του. Εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή εξοπλισμού τέτοιων συστημάτων προσκαλούνται όπως παρουσιάσουν στο ΤΗΕ συστήματα και προτάσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος παρουσιάζοντας τα προϊόντα τους και τις εισηγήσεις τους καθώς και προκαταρτικό κόστος της πρότασης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται το πιο κάτω σχετικό έγγραφο.

Monitoring System NSMMS.pdf

Back to Top