Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διάταγμα του 2007 (ΚΔΠ 264/2007).

Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη του συνημμένου Παραρτήματος 5 με τίτλο «Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Συσκευών Μικρής Εμβέλειας (Καθορίζονται στη Σύσταση ERC/REC 70-03)», καθώς και την προσθήκη πέντε όρων στο Διάταγμα που αφορούν τη χρήση των συσκευών μικρής εμβέλειας.

Το έγγραφο της δημόσιας διαβούλευσης, το παράρτημα 5 και το έγγραφο με τούς πέντε προτεινομένους όρους βρίσκονται πιο κάτω. Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε και για τα τρία έγγραφα. Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης είναι η 25η Οκτωμβρίου 2007.

Final SRD Public Consultation Doc.pdf
Final Exception Order Annex 5.pdf
Final SRD decision terms.pdf

Back to Top