Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κατά το 2017 και 2018 διεξήγαγε ενημερωτική εκστρατεία για: (α) ανάδειξη του οφέλους από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, (β) οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στη χρήση των ψηφιακών συναλλαγών, (γ) ανάπτυξη ψηφιακής (online) κουλτούρας, (δ) τις διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της πιο πάνω εκστρατείας εκτυπώθηκαν και διανεμήθηκαν ενημερωτικά έντυπα, μεταδόθηκαν και προβλήθηκαν ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα.

Τα έντυπα έχουν αναρτηθεί πιο κάτω και το υλικό πολυμέσων μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Διαδυκτιακό_Σύστημα_Κοινωνικών_Ασφαλίσεων.jpg

(Μέγεθος Αρχείου: 2140,38Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Προγράμματα_Κατάρτισης.jpg

(Μέγεθος Αρχείου: 3303,42Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Τρίπτυχο_Ενημερωτικής_Εκστρατείας.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 6197,11Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Back to Top