Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Όλο και πιο συχνά ασύρματες συσκευές χωρίς σήμανση CE αγοράζονται μέσω του διαδικτύου. Οι συσκευές αυτές μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα υφιστάμενα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλες ασύρματες συσκευές.

Στόχος της δράσης αυτής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, είναι να ενημερώσει τους καταναλωτές για τη σήμανση CE η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι στην αγορά διατίθενται συσκευές οι οποίες συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τέτοιες συσκευές είναι τα κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, φορητοί υπολογιστές, τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια, τηλεχειριστήρια, συσκευές ενδοεπικοινωνίας, πομποδέκτες, drones, έξυπνες συσκευές κ.α.

Συγκεκριμένα, ο ραδιοεξοπλισμός διατίθεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον:

  • Αναγράφεται η ειδική σήμανση CE στη συσκευή και τη συσκευασία.
  • Συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης, έντυπο με το οποίο ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Περισσότερες πληροφορίες για τη σήμανση CE και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ακολουθούν παρακάτω.

Show details for ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CEΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Show details for ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CEΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Back to Top