Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

01Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 2564.68Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

02Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου_Παράρτημα 1.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 4218.07Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

03Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου_Παράρτημα 2.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 1514.2Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

04Digital Strategy for Cyprus_Executive summary.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 547.74Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

05Μεθοδολογία Ψηφιακής Στρατηγικής.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 681.64Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Back to Top