Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

01Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 2564,68Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

02Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου_Παράρτημα 1.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 4218,07Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

03Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου_Παράρτημα 2.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 1514,2Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

04Digital Strategy for Cyprus_Executive summary.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 547,74Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

05Μεθοδολογία Ψηφιακής Στρατηγικής.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 681,64Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Back to Top