Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), στο πλαίσιο της προώθησης των στόχων που τίθενται στη Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου, υλοποίησε, κατά το 2018, τις πιο κάτω δράσεις:

(1) Eπιχορήγηση πολιτών για ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων ≥100Mbps
Η Δράση «Επιχορήγηση Ευρυζωνικότητας» αποτελεί «Πιλοτικό» Σχέδιο Χορηγιών που αποσκοπεί στην αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού της χώρας που χρησιμοποιούν ευρυζωνικές υπηρεσίες υπέρ υψηλής ταχύτητας, παρέχοντας επιχορήγηση προς κάλυψη μέρους του κόστους νέων (ή αναβαθμιζόμενων σε ταχύτητα) υπηρεσιών υπέρ υψηλής ταχύτητας.
Σκοπός της Δράσης είναι να ενθαρρυνθούν οι Συνδρομητές να αποκτήσουν τέτοιες υπηρεσίες μέσω επιχορήγησης για διάστημα ενός (1) έτους με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της αγοράς για επενδύσεις σε δίκτυα υπέρ υψηλών ταχυτήτων, ένας στόχος που συνάδει απόλυτα με το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 της ΕΕ (Digital Agenda 2020), την Επικοινωνία της ΕΕ Gigabit Society, και το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου (Broadband Plan). Για συμμετοχή στο Σχέδιο κάνετε κλικ εδώ.

(2) Διοργάνωση δωρεάν Εργαστηρίων και Προγραμμάτων Κατάρτισης για την εκμάθηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων σε συνεργασία του ΤΗΕ με το Κέντρο Παραγωγικότητας. Τα προγράμματα που προσφέρθηκαν το 2018 είναι τα ακόλουθα:

(α) Οργάνωση και υλοποίηση εργαστηρίων (διάρκειας 4 ωρών) για την εκμάθηση σημαντικών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με έμφαση στην Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet και το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(β) Διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης (διάρκειας 24 ωρών) για την απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων με έμφαση στη χρήση του Διαδικτύου και των βασικών εφαρμογών του.
(γ) Διοργάνωση προπαρασκευαστικών προγραμμάτων κατάρτισης (διάρκειας 5 ωρών) για εισαγωγή στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
(δ) Διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων για Πρόσωπα Τρίτης Ηλικίας (65 ετών και άνω). Τα εν λόγω προγράμματα περιλάμβαναν την εκμάθηση Windows (21 ώρες), Android (15 ώρες), iOS (15 ώρες).
(ε) Διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

Κατά την τρέχουσα περίοδο διοργανώνονται τα πιο κάτω προγράμματα/εργαστήρια:

(α) Εργαστήρια διάρκειας 6 ωρών για την εκμάθηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έμφαση στη Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet και το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(β) Προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 27 ωρών για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση στη χρήση του διαδικτύου και των βασικών εφαρμογών του.
(γ) Προγράμματα κατάρτισης για εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων για πρόσωπα τρίτης ηλικίας (60+): (i) σε περιβάλλον Windows (24 ώρες) (ii) σε περιβάλλον Android (15 ώρες) (iii) σε περιβάλλον iOS (15 ώρες).
(δ) Προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 3 ωρών στην Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, στο οποίο καλύπτονται μεταξύ άλλων: oι κίνδυνοι στο Διαδίκτυο, τα κακόβουλα λογισμικά, οι ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές και προστασία καταναλωτή, τα κοινωνικά δίκτυα και το ηλεκτρονικό έγκλημα.

Όλα τα εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης θα προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις πόλεις και θα απευθύνονται τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων, όσο και προς κάθε ενδιαφερόμενο συμπολίτη μας. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δίδεται πιστοποιητικό συμμετοχής.

Οι ημερομηνίες, ώρες και ο χώρος διεξαγωγής των προγραμμάτων παρουσιάζονται στο Ημερολόγιο Προγραμμάτων. Πατώντας στον τίτλο του κάθε προγράμματος μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα. Πατώντας εγγραφή από το σημείο αυτό μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα παρουσιαστεί. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές και τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα 24812350, 25873588 και 22806114.

Για να μεταβείτε στο Ημερολόγιο Προγραμμάτων κάνετε κλικ εδώ.

(3) Εκστρατεία ενημέρωσης σε συνεργασία του ΤΗΕ με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για: (α) ανάδειξη του οφέλους από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, (β) οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στη χρήση των ψηφιακών συναλλαγών, (γ) ανάπτυξη ψηφιακής (online) κουλτούρας, (δ) τις διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Η εκστρατεία ενημέρωσης, που διενεργήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, είχε ως στόχο την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (δίνοντας έμφαση στην καταβολή των εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηλεκτρονικά) και την ενημέρωση των πολιτών για τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) σε συνεργασία με το ΤΗΕ σε όλες τις πόλεις.
Η εκστρατεία διεξάχθηκε από τις 20 Αυγούστου μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2018 και κατά την διάρκεια της μεταδόθηκαν τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, διανεμήθηκαν ενημερωτικά έντυπα, έγιναν καταχωρήσεις στις εφημερίδες, έγινε προώθηση των σποτ και των εντύπων μέσω των κοινωνικών δικτύων και τοποθετήθηκαν μηνύματα σε πινακίδες.

Πιο συγκεκριμένα μεταδόθηκαν τηλεοπτικά σποτ που παρότρυναν του τηλεθεατές (α) να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και (β) να πληρώσουν τις εισφορές στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω Διαδικτύου.
Μπορείτε να δείτε τα σποτ και το έντυπο στον ακόλουθο σύνδεσμο.

(4) Χρηματοδότηση μέρους του προγράμματος για την Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνοογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με σκοπό τη χρήση τους στη διαδικασία της μάθησης σε συνεργασία του ΤΗΕ με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

(5) Χρηματοδότηση εξέτασης για την πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης European Computer Driving Licence (ECDL) σε συνεργασία του ΤΗΕ με τον Ψηφιακό Πρωταθλητή και το Υπουργείο Παιδείας.

(6) Χρηματοδότηση της πιλοτικής εφαρμογής σχεδίου, όπου οι μαθητές θα διαβάζουν και εργάζονται μέσω tablet, σε συνεργασία του ΤΗΕ με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τον Ψηφιακό Πρωταθλητή.
Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει βασικό σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση τόσο των μεθόδων διδασκαλίας αλλά και του περιεχομένου των Αναλυτικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης. Η φιλοσοφία εισαγωγής τους, στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, στηρίζεται στην πεποίθηση ότι ο «ψηφιακός αλφαβητισμός» αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες του ολοκληρωμένου αλφαβητισμού, με απώτερο στόχο μια από αποτελεσματική και ποιοτικά αναβαθμισμένη Παιδεία. Οι ΤΠΕ εισάγονται στην εκπαίδευση όχι μόνο ως γνωστικό αντικείμενο, αλλά πολύ περισσότερο ως δυναμικό εργαλείο με στόχο την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας όλων των μαθημάτων.

Οι ψηφιακές συσκευές θα παραχωρηθούν σε δημόσια σχολεία με στόχο τα ακόλουθα:

(α) αποφόρτιση της σχολικής τσάντας, αφού στις συσκευές θα περιληφθούν τα σχολικά βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή,
(β) χρήση των συσκευών στη διαδικασία μάθησης για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
(γ) ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών.

(7) Διοργάνωση / χορηγία ημερίδων με θέματα που άπτονται του ψηφιακού μετασχηματισμού. Πιο συγκεκριμένα:

(α) Συν-διοργάνωση της ημερίδας «Οι γυναίκες στην ψηφιακή εποχή: Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών στην οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη». Η εν λόγω ημερίδα διοργανώθηκε από την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων και το ΤΗΕ.
(β) Συν-διοργάνωση/Υποστήριξη του Sixth International Conference on Remote Sensing and Geo-Information of the Environment (RSCy2018). Το ετήσιο συνέδριο RSCy είναι το κύριο διεθνές επιστημονικό συνέδριο που πραγματοποιείται στην Κύπρο για τον τομέα της τηλεπισκόπησης και γεωπληροφόρησης με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών διαστήματος, και σε αυτά συμμετέχουν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και βιομηχανικής κοινότητας από όλο τον κόσμο. Βασικοί διοργανωτές του RSCy είναι το Cyprus Remote Sensing Society και το ΤΕΠΑΚ. Το συνέδριο RSCy είναι ετήσιο και υποστηρίζεται από αρκετούς διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ESA, GEO, DLR German Aerospace Center) και από διάφορους φορείς στην Κύπρο (π.χ. Τμήμα Μετεωρολογίας, Hellas-Sat, ETEK, ΤΗΕ).
(γ) Συμμετοχή στην ημερίδα «Έξυπνη Πόλη – Ευκαιρίες και Προοπτικές», με διοργανωτές το ΤΗΕ, τη Cyta, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής (CCS), τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα & Καινοτομία «ΚΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών Κύπρου (ΙΕΕΕ), το Ινστιτούτο Μηχανικής & Τεχνολογίας Κύπρου (ΙΕΤ), τη Cytacom Solutions, την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων. Η εν λόγω ημερίδα διενεργήθηκε υπό την αιγίδα της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και στόχο είχε τον εντοπισμό των ψηφιακών αναγκών των Δήμων και Κοινοτήτων της Κύπρου και τη διερεύνηση συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων για υλοποίηση σχετικών έργων. Επίσης, στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ειδικά εργαστήρια αναφορικά με τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, τη μείωση του κόστους και την εξυπηρέτηση του πολίτη, ενώ παράλληλα, αξιολογήθηκαν εισηγήσεις για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση στρατηγικής και σχεδίου δράσης, με βάση εφαρμοσμένα παραδείγματα και διεθνή πρότυπα.

Back to Top