Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Τμήματος

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22814854 / 22814846
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: info.dec@dec.dmrid.gov.cy

Προσωπικού

κ. Γιώργος Κωμοδρόμος
Διευθυντής
Τηλέφωνο: +357 22814853
Τηλεομοιότυπο: +357 22322851
Ηλεκτρ. Ταχ.: gkomodromos@dec.dmrid.gov.cy

κ. Ανδρούλα Κυπριανού
Ιδιαιτέρα Γραμματέας Διευθυντή
Τηλέφωνο: +357 22814854
Τηλεομοιότυπο: +357 22322851
Ηλεκτρ. Ταχ.: andkyprianou@papd.mof.gov.cy

κ. Ανδρόνικος Κάκκουρας
Ανώτερος Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τηλέφωνο: +357 22814861
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: akakkouras@dec.dmrid.gov.cy

κ. Πολύκαρπος Αργυρού
Ανώτερος Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
[ Σε απόσπαση ]

κ. Γιάννης Σωκράτους
Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών A'
Τηλέφωνο: +357 22814862
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: ysocratous@dec.dmrid.gov.cy

κ. Νίκος Π. Αργύρης
Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών A'
[ Σε απόσπαση ]

κ. Ιωάννης Ερωτoκρίτου
Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
[ Σε απόσπαση ]

κ. Στέλιος Τζιωρτζής
Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τηλέφωνο: +357 22814033
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: stziortzis@dec.dmrid.gov.cy

κ. Νίκος Ιωάννου
Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τηλέφωνο: +357 22814875
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: nioannou@dec.dmrid.gov.cy

κ. Κωνσταντίνος Αναξαγόρου
Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τηλέφωνο: +357 22814034
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: kanaxagorou@dec.dmrid.gov.cy

κ. Νίκος Κουβέλης
Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
[ Σε απόσπαση ]

κ. Χρίστος Κουρτελλάρης
Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τηλέφωνο: +357 22814037
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: ckourtellaris@dec.dmrid.gov.cy

κ. Ειρήνη Ιωάννου
Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τηλέφωνο: +357 22814036
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: iioannou@dec.dmrid.gov.cy

κ. Βασίλης Λεάντρου
Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τηλέφωνο: +357 22814879
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: vleandrou@dec.dmrid.gov.cy

κ. Χαρίκλεια Ιταλού
Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τηλέφωνο: +357 22814028
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: citalou@dec.dmrid.gov.cy

κ. Δημήτρης Δημητρίου
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τηλέφωνο: +357 22814897
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: dtakoushis@dec.dmrid.gov.cy

κ. Σοφία Χριστοφόρου
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τηλέφωνο: +357 22814894
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: schristoforou@dec.dmrid.gov.cy

κ. Γιώργος Χριστοδουλίδης
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τηλέφωνο: +357 22814895
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: gchristodoulidis@dec.dmrid.gov.cy

κ. Ειρήνη Κυριαζή
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τηλέφωνο: +357 22814865
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: ikyriazi@dec.dmrid.gov.cy

κ. Σαννέτα Αθανασοπούλου
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τηλέφωνο: +357 22814867
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: sathanasopoulou@dec.dmrid.gov.cy

κ. Μάριος Κόνιζος
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τηλέφωνο: +357 22814032
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: mkonizos@dec.dmrid.gov.cy

κ. Μαρία Ιωάννου
Γραμματειακός Λειτουργός - Υπεύθυνη Αρχείου
Τηλέφωνο: +357 22814846
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: mioannou@dec.dmrid.gov.cy

κ. Γεωργία Ιωάννου
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλέφωνο: +357 22814847
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: gioannou@dec.dmrid.gov.cy

κ. Βαρβάρα Γεωργίου
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλέφωνο: +357 22814863
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: bgeorgiou@dec.dmrid.gov.cy

κ. Λίτσα Χατζηγιάννη
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλέφωνο: +357 22814841
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: lhadjiyianni@papd.mof.gov.cy

κ. Δώρα Πολυδώρου
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλέφωνο: +357 22409614
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: dpolydorou@papd.mof.gov.cy

κ. Κωνσταντίνος Χαραλάμπους
Οδηγός Κλητήρας
Τηλέφωνο: +357 22814878
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: --

κ. Ορθοδοξία Τσίγκη
Αχθοφόρος Κλητήρας
Τηλέφωνο: +357 22814864
Τηλεομοιότυπο: +357 22321925
Ηλεκτρ. Ταχ.: --

Χάρτης - Τοποθεσία

Back to Top