Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Νόμος που διέπει τον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών είναι ο περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος. Ο αρχικός νόμος του 2002 τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα 9 φορές με αντίστοιχους τροποποιητικούς νόμους.

146(Ι)2002).pdf Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος (Ν.146(Ι)2002).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 861.47Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

15(Ι)2003).pdf Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.15(Ι)2003).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 223.47Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

16(Ι)2004).pdf Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.16(Ι)2004).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 132.27Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

180(Ι)2004).pdf Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.180(Ι)2004).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 334.11Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

74(Ι)2006).pdf Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.74(Ι)2006).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 230.03Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

50(Ι)2012).pdf Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.50(Ι)2012).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 1006.76Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

52(I)2013).pdf O περί Ραδιοεπικοπινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος (N.52(I)2013).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 128.46Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

113(I)2016).pdf O περί Ραδιοεπικοπινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος (N.113(I)2016).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 575.33Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

75(I)2017).pdf O περί Ραδιοεπικοπινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος (N.75(I)2017).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 215.67Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

22(Ι)2022).pdf Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.22(Ι)2022).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 889.93Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Back to Top