Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Στο Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης αναφέρονται όλοι οι ραδιοφωνικοί οργανισμοί οι οποίοι εκπέμπουν στην Κύπρο, οι ραδιοσυχνότητες ανά σημείο εκπομπής, το εύρος ζώνης, η ισχύς εξόδου καθώς και η μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς για το κάθε σημείο εκπομπής.

Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης.xlsx

(Μέγεθος Αρχείου: 25.95Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Back to Top