Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


    Το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη της διαθεσιμότητας σύγχρονων ευρυζωνικών υποδομών στη χώρα, αλλά και την υιοθέτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το Ευρυζωνικό Πλάνο περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων σε νομοθετικό και κανονιστικό επίπεδο, αλλά και δράσεων έμπρακτης στήριξης για την ανάπτυξη σύγχρονων ευρυζωνικών υποδομών.
Το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου 2021-2025 βρίσκεται πιο κάτω:

Ευρυζωνικό Πλάνο 2021-2025_EL.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 6527.95Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

Back to Top