Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Δήλωση Προσβασιμότητας για το Διαδικτυακό Τόπο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει δεσμευτεί να διασφαλίζει την ψηφιακή προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες. Βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία των χρηστών για όλους και εφαρμόζουμε τα σχετικά πρότυπα προσβασιμότητας.

Μέτρα για την Υποστήριξη της Προσβασιμότητας

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα του Διαδικτυακού του Τόπου:

 • Συμπερίληψη της προσβασιμότητας ως μέρος της δήλωσης της αποστολής μας.
 • Συμπερίληψη της προσβασιμότητας στην εσωτερική πολιτική μας.
 • Ενσωμάτωση της προσβασιμότητας στις πρακτικές προκήρυξης μας.
 • Διορισμός Λειτουργού για θέματα προσβασιμότητας ή/και επιτρόπου διοικήσεως.

Κατάσταση Συμμόρφωσης

Οι Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου (WCAG) καθορίζουν απαιτήσεις για σχεδιαστές και προγραμματιστές για τη βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες. Καθορίζει τρία επίπεδα συμμόρφωσης: Επίπεδο A, Επίπεδο AA, and Επίπεδο AAA. Ο Διαδικτυακός Τόπος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών συνάδει μερικώς με τις Οδηγίες του WCAG 2.1 επίπεδο AA. Συνάδει μερικώς σημαίνει ότι ορισμένα μέρη του περιεχομένου δε συμμορφώνονται πλήρως με το πρότυπο προσβασιμότητας.

Ανατροφοδότηση

Χαιρετίζουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την προσβασιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώστε εάν συναντήσετε εμπόδια προσβασιμότητας:

 • Τηλέφωνο: +357 22814854
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info.dec@dec.dmrid.gov.cy
 • Διεύθυνση Επισκέπτη: Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος
 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΤΘ 24647, 1302 Nicosia, Cyprus

Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στα σχόλια εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Συμβατότητα με τους Φυλλομετρητές και τους Υποστηρικτές Τεχνολογίας

Ο Διαδικτυακός Τόπος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει σχεδιαστεί για να είναι συμβατό με τους ακόλουθους φυλλομετρητές:

 • Chrome Έκδοση 83 σε Microsoft Windows 7/10
 • Edge Έκδοση 83 σε Microsoft Windows 7/10
 • Internet Explorer 11 σε Microsoft Windows 7/10
 • Firefox Έκδοση 83 σε Microsoft Windows 7/10

Τεχνικές Προδιαγραφές

Η προσβασιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες για να δουλέψει με τον συγκεκριμένο συνδυασμό του φυλλομετρητή και υποστηρικτή τεχνολογίας ή plugins που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας:

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript

Οι τεχνολογίες αυτές βασίζονται για/ σε συμμόρφωση με τα πρότυπα προσβασιμότητας που χρησιμοποιούνται.

Περιορισμοί και Εναλλακτικές Λύσεις

Παρά τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Ακολουθεί η περιγραφή των γνωστών περιορισμών. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας εάν παρατηρήσετε ένα θέμα που δεν αναφέρεται πιο κάτω.

Γνωστοί περιορισμοί:

 • Javascript: Στην περίπτωση που το Javascript είναι απενεργοποιημένο στους φυλλομετρητές, τα πιο κάτω δε λειτουργούν σωστά (δεν εμφανίζονται) στο Διαδικτυακό Τόπο:
  1. Εναλλασσόμενες Εικόνες (Carousel)
  2. Αναζήτηση
  3. Χάρτες Google

Προσέγγιση Αξιολόγησης

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αξιολόγησε ενδοτμηματικά την προσβασιμότητα του Διαδικτυακού του Τόπου.

Επίσημη Έγκριση της Παρούσας Δήλωσης Προσβασιμότητας

Η παρούσα Δήλωση Προσβασιμότητας έχει εγκριθεί από:

 1. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 2. Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Αυτή η δήλωση δημιουργήθηκε στις 4 Ιουνίου 2020 χρησιμοποιώντας το εργαλείο W3C Accessibility Statement Generator.

Αυτή η δήλωση μεταφράστηκε στις 5 Ιουνίου 2020.

Back to Top