Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης για την ανανέωση υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτητων (στις ζώνες 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz) για την ίδρυση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 3/02/2023 μέχρι τις 6/03/2023. Στη δημόσια διαβούλευση λάβαμε τρεις (3) συνεισφορές, από τις εταιρείες/οργανισμούς ATHK, Epic ltd και Primetel PLC.

Στο παρόν έγγραφο συνοψίζονται τα κυριότερα σχόλια που λήφθηκαν στη δημόσια διαβούλευση καθώς και οι σχετικές απαντήσεις του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης_final.pdf

Back to Top