Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το σύστημα Galileo είναι το πρώτο παγκόσμιο σύστημα ραδιοπλοήγησης το οποίο δεν είναι κάτω από στρατιωτικό έλεγχο και το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες υψηλής ακριβείας ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες.
Αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 30 δορυφόρων (27 λειτουργικοί και τρείς εφεδρικοί), οι οποίοι τοποθετούνται σε τρία κυκλικά επίπεδα μέσης γήινης τροχιάς (Medium Earth Orbit) σε κλίση 56 μοίρες και σε ύψος 23222km. Πέραν τούτου το πρόγραμμα Galileo θα περιλαμβάνει ένα παγκόσμιο επίγειο δίκτυο με σταθμούς εδάφους και κέντρα ελέγχου.


The Galileo Constellation © ESA

Σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη, ο κάθε δορυφόρος θα χρειάζεται περίπου 14 ώρες για μια περιφορά της γης. Θα υπάρχει ένας εφεδρικός δορυφόρος σε ετοιμότητα για κάθε επίπεδο, ο οποίος θα τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση βλάβης κάποιου από τους λειτουργικούς δορυφόρους. Από τα πλείστα σημεία του πλανήτη θα είναι πάντοτε ορατοί 6 έως 8 δορυφόροι, επιτρέποντας έτσι τον υπολογισμό θέσης και χρόνου με μεγάλη ακρίβεια. Η διαλειτουργικότητα του συστήματος με το Αμερικανικό GPS θα αυξήσει την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το σύστημα EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) θεωρείται ο πρόδρομος του συστήματος Galileo και είναι η πρώτη στερεή επένδυση της Ευρώπης στον τομέα της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης. Η προσφορά των υπηρεσιών του EGNOS βασίζεται, σε αυτό το στάδιο, στo σύστημα GPS και στη συνέχεια θα βασίζεται και στο σύστημα Galileo. Η ακρίβεια των σημάτων του EGNOS είναι κατά πολύ βελτιωμένη σε σχέση με αυτή του GPS και GLONASS (λιγότερη από τα 5 μέτρα σε σχέση με τα 20 μέτρα του GPS/GLONASS), καθιστώντας το EGNOS κατάλληλο για κρίσιμες εφαρμογές όπως είναι η πλοήγηση πλοίων και αεροσκαφών. Το EGNOS ήδη χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς και προσφέρει υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς: Aviation, Road and Rail Transport, Commercial Service, Agriculture.

Στάδια μέχρι την ολοκλήρωση του συστήματος Galileo:
1. Η φάση ορισμού (definition) έχει ολοκληρωθεί.
2. Η φάση ανάπτυξης και επικύρωσης (Development and validation) αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2013.
3. Η φάση της ανάπτυξης του συστήματος άρχισε το 2008 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020.
4. Η φάση της εκμετάλλευσης αναμένεται να αρχίσει σταδιακά από το 2014/15 φτάνοντας σε πλήρη λειτουργία το 2020.
5. Προβλέπεται η χρηματοδότηση του προγράμματος μέχρι και τη φάση της εκμετάλλευσης από την ΕE, με κόστος περίπου 7.8 δις.

Back to Top