Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


1/10/2023
Έναρξη 2ης Πρόσκλησης «Σχεδίου Επιχορήγησης Συνδεσιμότητας»

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει την έναρξη της 2ης Πρόσκλησης του «Σχεδίου Επιχορήγησης Συνδεσιμότητας» από την 1η Οκτωβρίου 2023 και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του Σχεδίου ή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Η παρούσα 2η Πρόσκληση με προϋπολογισμό €6,5 εκ., τα οποία θα διατεθούν από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, κατά περίπτωση, από εθνικούς πόρους, και καταληκτική ημερομηνία τις 31/12/2024 (ή νωρίτερα σε περίπτωση εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού), στοχεύει στην σωρευτική επίτευξη του δεύτερου στόχου στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (τουλάχιστον 82.000 υποστατικά “Gigabit-ready” έως το δεύτερο τρίμηνο -Q2 του 2025).

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Σχεδίου.

Back to Top