Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ημερίδα - “6th ESA PECS Call Briefing and Information Day on ESA’s OPS-SAT2 and advanced telecommunication activities 2022”
Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022
Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Αίθουσα Μακεδονία, Λευκωσία

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα - “ 6th ESA PECS Call Briefing and Information Day on ESA’s OPS-SAT2 and advanced telecommunication activities 2022”, τη Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022, στο Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία – Αίθουσα “Μακεδονία”.

Πιο κάτω επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις (pdf) του ΕΟΔ καθώς και η πρόσκληση της ημερίδας:

CY6 Briefing_OPS-SAT-2 .pdf
CY6 Briefing_TEC-MME.pdf
CY6 Briefing_TIA-SPL OCS.pdf
CY6_Briefing_2022.pdf
CY6_Briefing_Handbook Basic of ESA Procurement.pdf
CY6_PECS_Example_Proposal.pdf
CY6_PECS_Proposal submission high-level checklist.pdf
Registration form - 6th PECS CALL ESA Briefing_22_3_22.pdf
ΙΙ-ST- GK -02 22-01 - Invitation 6th PECS CALL ESA Briefing and Info Day on OPSAT2 _22_3_22_Official_signed.pdf

Back to Top