Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 4/2023

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμοι του 2002 μέχρι 2022
Απόφαση Ανανέωσης Ατομικών Δικαιωμάτων Χρήσης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 19Γ των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2022, ανακοινώνει την απόφαση του για ανανέωση των ατομικών δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (στις ζώνες 900MHz, 1800MHz, 2100MHz) που κατέχουν οι εταιρείες ΑΤΗΚ, Epic ltd και Primetel Plc μέχρι τις 21 Ιουνίου 2029, καθώς και των ατομικών δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (στις ζώνες 800MHz, 2600MHz) που κατέχουν οι εταιρείες ΑΤΗΚ και Epic ltd μέχρι τις 21 Ιουνίου 2029.

Back to Top