Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 5/2022Δυνάμει της παραγράφου 5 των Εγγράφων Διαγωνισμού ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2022 με τίτλο «Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» και με κωδικό αναφοράς: ΤΗΕ Δ1/2022, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται εκ νέου από τις 8 Απριλίου 2022 και ώρα 11.00 πμ στις 6 Μαΐου 2022 και ώρα 11.00 πμ.

Back to Top