Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ημερίδα - “8th ESA PECS Call Briefing 2023”
Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023
Ξενοδοχείο SEMELI, Λευκωσία

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα - “ “8th ESA PECS Call Briefing 2023 ”, Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023, στο Ξενοδοχείο SEMELI, Λευκωσία.

Πιο κάτω επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις (pdf) του ΕΟΔ, του DEC καθώς και η πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας:

AGENDA - 8th ESA PECS Call Briefing_26_01_2023_final.pdf
Basics of ESA Procurement Handbook.pdf
CY8_Briefing.pdf
CY8_How to write good proposal.pdf
PECS_Example_Proposal.pdf
PECS_Proposal submission high-level checklist.pdf
Presentation of CY Space Strategy _v4.pdf
ST -GK 12 22-01 - Invitation 8th ESA PECS CALL Briefing_26_1_23 - Signed.pdf

Back to Top