Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Σας ενημερώνουμε ότι η ‘’Εθνική Στρατηγική Διαστήματος 2022-2027’’ έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Εθνική Στρατηγική Διαστήματος 2022-2027 αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο σε θέματα Τεχνολογιών Διαστήματος, σε σχέση και με το διεθνές περιβάλλον, και αναδεικνύει τις προοπτικές που δίνει η περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών διαστήματος για την κυπριακή κοινωνία, μέσα από στοχευμένες δράσεις. Επίσης περιλαμβάνει τα σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν από την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου – ΕΟΔ (Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος), όταν θα καταστεί η Κύπρος Associate Member.

Πιο κάτω επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο μαζί με τα αποτελέσματα της Δημοσίας Διαβούλευσης:

Cyprus Space Strategy 2022-2027_APROVED -Ammended 05_2023.pdf
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης.docx

Back to Top