Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ημερίδα - “Earth Observation Downstream Applications for Public Sector’', την Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022, στο Ξενοδοχείο Cleopatra στη Λευκωσία, Αίθουσα Μακεδονία, Λευκωσία

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα “Earth Observation Downstream Applications for Public Sector’', τη Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022, στο Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία – Αίθουσα “Μακεδονία.

Πιο κάτω επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις (pdf) που έγιναν καθώς και η πρόσκληση της ημερίδας:

AGENDA - EO Downstream Applications for Public Sector_21 September_ - Copy.pdf
ESA_EO_Applications_v04b.pdf
ESA_EO_Intro_v02a.pdf
EUSPA Public Sector Opportunities - 21092022.pdf
ST -GK 08 22-01 - Invitation to workshop ''Ημερίδας ‘’EO Downstream Appli' _21_9_22_signed.pdf

Back to Top