Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Workshop Enhancing the Cypriot Space Ecosystem - The way forward_v3.1.pptxWorkshop Enhancing the Cypriot Space Ecosystem - The way forward_v3.1.pptx

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: “Enhancing the Cypriot Space Ecosystem – The way forward” την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 στο Ξενοδοχείο Cleopatra (αίθουσα Μακεδονία) στη Λευκωσία.


Απώτερος σκοπός της εν λόγω ημερίδας ήταν η διεξαγωγή μιας διεξοδικής και σε βάθος συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος στην ανάπτυξη του Διαστημικού της Οικοσυστήματος.

Πιο κάτω επισυνάπτεται η παρουσίαση της ημερίδας.

Workshop Enhancing the Cypriot Space Ecosystem - The way forward_v3.1.pptx

Back to Top