Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση για την Εισαγωγή και Λειτουργία του Ψηφιακού Ραδιοφώνου
(DAB+) στην Κύπρο


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό την εισαγωγή και λει-τουργία του ψηφιακού ραδιοφώνου (DAB+) στην Κύπρο.

Το έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dec.dmrid.gov.cy. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν, μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2022, στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επώνυμα, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη (επιστολή ή fax) και ηλεκτρονική μορφή (e-mail), στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία, τηλέφωνο: +357 22814854, τηλεομοιότυπο: +357 22321925, email: gkomodromos@dec.dmrid.gov.cy).

Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης βρίσκεται αναρτημένο πιο κάτω:

Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης για το Ψηφιακό Ραδιόφωνο DAB+.pdf
Ερωτηματολόγιο.docx

Back to Top