Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ημερίδα - “Cyprus Space Info Day 2022", την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022, στο Ξενοδοχείο Cleopatra στη Λευκωσία, Αίθουσα Μακεδονία, Λευκωσία

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα ‘’Cyprus Space Info Day 2022", τη Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022, στο Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία – Αίθουσα “Μακεδονία”.

Πιο κάτω επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις (pdf) που έγιναν καθώς και η πρόσκληση της ημερίδας:

AGENDA - Cyprus Space Info Day_20 September_2022 - Copy.pdf
AmaDema.pdf
CSO_Standardization in Space Industry.pdf
Ecliptic DS.pdf
ESA presentation_CERES study results.pdf
ESA presentation_How to increase international cooperation.pdf
Frederick_University.pdf
Geofem.pdf
Microwave Photonics Research Laboratory (MPRL) _UCY.pdf
ST -GK 07 22-01 - Invitation to workshop ''Cyprus Space Info Day 2022''_20_9_22 -signed.pdf

Back to Top