Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ημερίδα - “7th ESA PECS Call Briefing 2022 and ECSS Standards Training Course”
Τρίτη, 10 Μαΐου 2022
Ξενοδοχείο SEMELI, Λευκωσία

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα - “ “7th ESA PECS Call Briefing 2022 and ECSS Standards Training Course”, τη Τρίτη, 10 Μαίου 2022, στο Ξενοδοχείο SEMELI, Λευκωσία.

Πιο κάτω επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις (pdf) του ΕΟΔ καθώς και η πρόσκληση της ημερίδας:

AGENDA - 7th ESA PECS Call Briefing_10 May_2022 _final.pdf
CIP-IPS ECSS presentation_final 10.05.2022.pdf
CY7_Briefing_2022_introduction_final.pdf
CY7_Briefing_How to write a good Proposal_final.pdf
Education presentation_final.pdf
II -II 04 22-01 - Invitation 7th PECS CALL ESA Briefing_10_5_22 - official signed.pdf
Registration form - 7th PECS CALL ESA Briefing_10_5_22.pdf
ΗΕ_Cluster 4_Space_7th ESA PECS Call Briefing 2022_100521.pdf

Back to Top