Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για την Εισαγωγή και Λειτουργία του Ψηφιακού Ραδιοφώνου (DAB+) στην Κύπρο.


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης για την Εισαγωγή και Λειτουργία του Ψηφιακού Ραδιοφώνου (DAB+) στην Κύπρο.

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 30/09/2022 μέχρι τις 04/11/2022. Στη δημόσια διαβούλευση λάβαμε τριάντα οκτώ (38) συνεισφορές από ραδιοφωνικούς οργανισμούς και μια (1) από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

Στο παρόν έγγραφο συνοψίζονται τα κυριότερα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης καθώς και αυτούσιες οι απαντήσεις των συμμετεχόντων.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης βρίσκονται αναρτημένα πιο κάτω:

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Εισαγωγή και Λειτουργία του Ψηφιακού Ραδιοφώνου (DAB+) στην Κύπρο.pdf

Back to Top