Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για την Επέκταση Δικτύων Πολύ Υψηλής Χωρητικότητας σε Υποεξυπηρετούμενες Περιοχές

To Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανακοινώνει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης για την Επέκταση Δικτύων Πολύ Υψηλής Χωρητικότητας σε Υποεξυπηρετούμενες Περιοχές.

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 23/06/2022 μέχρι τις 23/07/2022. Στη δημόσια διαβούλευση λάβαμε τρείς (3) συνεισφορές από Τηλεπικοινωνιακούς Παροχείς και μια (1) από το ΓΕΡΗΕΤ.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης βρίσκονται αναρτημένα πιο κάτω.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
08 Φεβρουαρίου 2023

Summary of Public Consultation Report.pdf
Public Consultation Report.pdf
Annex 2_Comments_Pulic Consultation_Inv.1.pdf

Back to Top