Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ημερίδα - “9th ESA PECS Call Briefing 2023”
Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023
Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα - “ “9th ESA PECS Call Briefing 2023 ”, Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023, στο Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία.

Πιο κάτω επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις (pdf) του ΕΟΔ, καθώς και η πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας:

AGENDA - 9th ESA PECS Call Briefing_26_10_2023_v1.doc
Basics of ESA Procurement Handbook.pdf
PECS_Example_Proposal.pdf
PECS_Proposal submission high-level checklist.pdf
ST -GK 09 23-01 - Invitation 9th ESA PECS CALL Briefing_26_10_23_signed.pdf
CY9_PECS_Proposal submission high-level checklist.docx
CY9Briefing.pptx
EO_downstream.pptx
NegotiationTraining.pptx
TechnicalSpecifications.pptx

Back to Top