Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής συνδιοργάνωσε με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) και τον διεθνή οργανισμό Eurisy στη Λευκωσία στις 17 Μαΐου 2023, ημερίδα με θέμα «Διαχείριση κινδύνων καταστροφών με τη χρήση δορυφορικών υπηρεσιών». Παράλληλα με την ημερίδα, διεξήχθη άσκηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα με τη χρήση διαστημικών τεχνολογιών και υπηρεσιών των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ, Galileo και Copernicus, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού κρατικών υπηρεσιών καθώς και ανθρώπινου δυναμικού και αεροναυτικών μέσων ξένων χωρών.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει παραχθεί σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ.

Back to Top