Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


RAPEX - Δίκτυο Άμεσης Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα στην Ευρώπη

Το RAPEX είναι Δίκτυο Άμεσης Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (μη τρόφιμα) που εντοπίζονται στην ευρωπαϊκή αγορά από τα κράτη-μέλη, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που μετέχουν στο σύστημα, στο πλαίσιο της προστασίας της υγείας και ασφάλειας του ευρωπαίου πολίτη.

Οι καταναλωτές, αλλά και οι εμπορευόμενοι, μπορούν να πληροφορούνται για τα προϊόντα αυτά μέσω των Εβδομαδιαίων Γνωστοποιήσεων της Επιτροπής. Στις Γνωστοποιήσεις δίνεται περιγραφή των προϊόντων (φωτογραφία και επι μέρους χαρακτηριστικά), περιγραφή της φύσης του κινδύνου καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Η ιστοσελίδα του RAPEX είναι: RAPEX link

Back to Top