Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Γραφείο της ITU για την Ευρώπη, προκήρυξε πρόσκληση για υποψηφιότητες νέων μελών της ομάδας «Generation Connect – Europe Youth Group (GC-EUR)». Η συμμετοχή στην παγκόσμια πρωτοβουλία «Generation Connect» έχει ως στόχο να εμπλέξει νέους και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους ως ισότιμοι εταίροι δίπλα στους ηγέτες της σημερινής ψηφιακής αλλαγής.

Το GC-EUR στοχεύει στην παροχή μιας μοναδικής διαδικασίας για τη συμμετοχή των νέων στο έργο της ITU στην Ευρώπη. Προσφέρει στους ευρωπαίους νέους μια ψηφιακή πλατφόρμα για να συζητήσουν ευκαιρίες και προκλήσεις που σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, οι νέοι θα μπορούν να μοιραστούν με τα μέλη της ITU τα ενδιαφέροντα, τις ανησυχίες και τις προοπτικές τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους ευρωπαίους νέους μεταξύ 18 και 25 ετών που έχουν ενδιαφέρον ή/και εμπειρία και γνώσεις στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Θα πρέπει να διαθέτουν άριστες δεξιότητες επικοινωνίας, ανάλυσης και γραφής, ικανότητα εργασίας εξ αποστάσεως σε ομάδες και προχωρημένο επίπεδο αγγλικών.

Οι Ευρωπαίοι νέοι καλούνται να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας έως τις 27 Φεβρουαρίου 2022, 11:59 μ.μ. CET.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο Generation Connect – Europe Youth Group (GC-EUR).

Back to Top