Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, μέσα στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των διαδικασιών του και της προσπάθειας του για παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τον πολίτη, πληροφορεί όλους τους κατόχους Εξουσιοδοτήσεων (Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Ατομικών Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων) ότι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να πραγματοποιούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές τους για Τέλος Αίτησης και Τέλος Λειτουργίας κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τους λειτουργούς του ΤΗΕ, μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart.

Back to Top