Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Τεχνικού, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, για την οποία σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες απαιτείται Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου στην Ηλεκτρολογία ή ισότιμο προσόν στις Τηλεπικοινωνίες ή Ηλεκτρονική. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).H πιο πάνω θέση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 22/03/2019.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.pdf

Back to Top