Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). H πιο πάνω θέση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 27/11/2020.

Mία κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.pdf

Back to Top