Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). H πιο πάνω θέσεις δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 07/06/2019.

5204 7 6 2019 KYRIO MEROS TMHMA A_p12-14.pdf

Back to Top