Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). H πιο πάνω θέσεις δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 27/11/2020.

Τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.pdf

Back to Top