Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Τα ακόλουθα Διατάγματα και Γενικές Εξουσιοδοτήσεις έχουν εκδοθεί από τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων :


[1] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2010 (ΚΔΠ 376/2010, 03.09.2010)

[1α] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2012 (ΚΔΠ 91/2012, 09.03.2012)

[1β] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2014 (ΚΔΠ 129/2014, 28.02.2014)

[1γ] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2015 (ΚΔΠ 452/2015, 18.12.2015)

[1δ] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2017 (ΚΔΠ 278/2017, 25.8.2017)

[1ε] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2018 (ΚΔΠ 16 2018, 12.1.2018)

(1.1) Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ευρυζωνικά Συστήματα Μετάδοσης Δεδομένωνκαι από Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα και από Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης, Συμπεριλαμβανομένων Τοπικών Δικτύων Ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) (ΑΔΠ Αρ. 92018, 12.01.2018)

(1.2) Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Κινητούς Αεροναυτικούς Σταθμούς και Κινητούς Αεροναυτικούς Σταθμούς Εδάφους (ΚΔΠ 319/2005, 15.7.2005)

(1.3) Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Κινητούς Ναυτιλιακούς Σταθμούς και Κινητούς Ναυτιλιακούς Σταθμούς Ξηράς (ΚΔΠ 321/2005, 15.7.2005)

(1.4) Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό για τη Λειτουργία Υπηρεσιών Κινητών Επικοινωνιών σε Αεροσκάφη (ΑΔΠ 515/2017, 25.8.2017)

(1.5) Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό για τη Λειτουργία Υπηρεσιών Κινητών Επικοινωνιών σε Πλοία (AΔΠ 516/2017, 25.8.2017)

[2] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Λειτουργία Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας Χωρίς Άδεια) Διάταγμα του 2004 (Κ.Δ.Π. 134/2004)

[3] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων) Διάταγμα του 2004 (Κ.Δ.Π. 353/2004)

[4] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός που εξαιρείται από το Μέρος IV του Νόμου) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π 311/2016)

[5] To περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) (Αρ.2) Διάταγμα του 2019

[6] Tο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασία Διαπίστευσης Νομικών Προσώπων για τη Διενέργεια Μελετών ή Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων) Διάταγμα του 2011 (ΚΔΠ 35/2011, 28.01.2011)

[7] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης) Διάταγμα του 2016 (ΚΔΠ 312/2016, 04.11.2016)

[8] Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασία Συντονισμένης Εφαρμογής των Κανόνων Επιβολής όσον αφορά τις Κινητές Δορυφορικές Υπηρεσίες) Διάταγμα του 2014 (ΚΔΠ 495/2014, 7.11.2014)