Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Νόμος που διέπει τον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών είναι ο περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος. Ο αρχικός νόμος του 2002 τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα 7 φορές με αντίστοιχους τροποποιητικούς νόμους.

146(Ι)2002).pdf Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος (Ν.146(Ι)2002).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 577,75Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

15(Ι)2003).pdf Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.15(Ι)2003).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 358,33Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

16(Ι)2004).pdf Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.16(Ι)2004).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 55,1Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

180(Ι)2004).pdf Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.180(Ι)2004).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 245,29Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

74(Ι)2006).pdf Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.74(Ι)2006).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 198,45Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

50(Ι)2012).pdf Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.50(Ι)2012).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 1010,44Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο

O περί Ραδιοεπικοπινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος (N 113(I)_2016).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 1829,24Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο