Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Hide details for 20132013
 • 11/10/2013 - Ακύρωση Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ2/2013
 • 03/07/2013 - Ανακοίνωση Τύπου για Παράνομη Εγκατάσταση Αναμεταδότων Κινητής Τηλεφωνίας
 • 22/11/2013 - Αποτέλεσμα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Περιεχόμενο του Εγγράφου «Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία»
 • 06/09/2013 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών 2013
 • 06/09/2013 - Δεύτερη Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Στο Διαγωνισμό με Κωδικό Αναφοράς Δ1/2013
 • 06/09/2013 - Δεύτερη Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Στο Διαγωνισμό με κωδικό αναφοράς Δ2/2013
 • 19/07/2013 - Δημόσια Διαβούλευση για το Περιεχόμενο του Εγγράφου «Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία»
 • 28/02/2013 - Δημοσίευση απαντήσεων/σχολίων δημόσιας διαβούλευσης για την αδειοδότηση των ζωνών 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, και 2500MHz και για την τροποποίηση υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων ΜΤΝ και ΑΤΗΚ
 • 31/12/2013 - Διαγωνισμός ΤΗΕ Δ1/2013-Προσφορά Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών
 • 22/11/2013 - Διαγωνισμός ΤΗΕ Δ1/2013 - Κατάλογος Προσοντούχων Πλειοδοτών
 • 12/07/2013 - Έκδοση Πακέτου Πλειοδότη του Διαγωνισμού για τη Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών στη Ζώνη 2600 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 05/07/2013 - Έκδοση Πακέτου Πλειοδότη του Διαγωνισμού για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών στις Ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 08/10/2013 - Ενημερωτική Ημερίδα για Ηλεκτρονικές Υπογραφές
 • 03/07/2013 - Οδήγος Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσιών Υπαλλήλων
 • 05/07/2013 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων στο Διαγωνισμό με Κωδικό Αναφοράς Δ1/2013
 • 05/07/2013 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων στο Διαγωνισμό με κωδικό αναφοράς Δ2/2013
 • 11/01/2013 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Απαντήσεων - Δημόσια Διαβούλευση για την Αδειοδότηση ζωνών 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, και 2500MHz και για την τροποποίηση υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων ΜΤΝ και ΑΤΗΚ
 • 04/11/2013 - Παρουσιάσεις που έγιναν στην ενημερωτική ημερίδα για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές
 • 31/05/2013 - Προκήρυξη Διαγωνισμού Δ1/2013 - Χορήγηση Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών στις Ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργιά 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 03/07/2013 - Προκήρυξη Διαγωνισμού Δ1/2013 – Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού στην Αγγλική Γλώσσα
 • 18/07/2013 - Προκήρυξη Διαγωνισμού Δ1/2013 – Διάθεση Πακέτου Πλειοδότη στην Αγγλική Γλώσσα
 • 07/06/2013 - Προκήρυξη Διαγωνισμού Δ2/2013 - Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών στη Ζώνη 2600 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 07/06/2013 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων σε Διαγωνισμό για τη Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών στη Ζώνη 2600 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 31/05/2013 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων σε Διαγωνισμό για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών στις Ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz για την Ίδρυση και Λειτουργιά 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 01/07/2013 - ESA Radar Remote Sensing Course 2013
 • Show details for 20122012
  Show details for 20112011
  Show details for 20102010
  Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005