Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Hide details for 20152015
 • 30/10/2015 - Αποτελέσματα της κλήρωσης για την έρευνα για τα οφέλη και τις οικονομικές επιπτώσεις στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου από τη χρήση ταχύτερης/καλύτερης ποιότητας ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο
 • 27/10/2015 - Ασύρματος Ακουστικός Εξοπλισμός PMSE
 • 08/05/2015 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών 2015
 • 23/12/2015 - Δημόσια Διαβούλευση-Ο Περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμος-Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 15(1)(β)
 • 04/09/2015 - Δημόσια Διαβούλευση – Αδειοδότηση ζωνών 800MHz, 1470MHz, 2600MHz και 3600MHz
 • 30/10/2015 - Δημόσια Διαβούλευση – Ειδοποίηση – Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 5/2015 (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας – 30/10/2015)
 • 30/10/2015 - Δημοσίευση Απαντήσεων/Σχολίων Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 1470 MHz, 2600 MHz, 3600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 30/07/2015 - Έρευνα για τα οφέλη και τις οικονομικές επιπτώσεις στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου από τη χρήση ταχύτερης/καλύτερης ποιότητας ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο
 • 12/05/2015 - Η Κύπρος Αγκαλιάζει το Διάστημα 2015
 • 31/12/2015 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης και Εκμετάλλευσης των Δορυφορικών Πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Γεωστατική Τροχιακή Θέση των 55.5ο Ανατολικά
 • 03/09/2015 - Πρόσκληση υποβολής σκέψεων, ερωτήσεων και προτάσεων/εισηγήσεων, σε σχέση με την ημερήσια διάταξη για την ημερίδα “Challenges for Cyprus: Digital Single Market and ICT Innovation” που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου 2015 στη Λευκωσία
 • 29/07/2015 - Συμμόρφωση με το Άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) με αρ. 1024/2012 (Κανονισμός «ΙΜΙ»)
 • 28/09/2015 - Συνέδριο στο πλαίσιο εορτασμών των 150 χρόνων της ITU και της πρωτοβουλίας της ΕΕ Going Local
 • 30/01/2015 - Τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002 μέχρι 2012
 • Show details for 20142014
  Show details for 20132013
  Show details for 20122012
  Show details for 20112011
  Show details for 20102010
  Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005