Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Hide details for 20162016
 • 11/11/2016 - Απόφαση Έγκρισης Μεταβίβασης Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης
 • 12/08/2016 - Απόφαση Χορήγησης Εξουσιοδοτήσεων-Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ Δ1/2016)
 • 16/12/2016 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών 2017
 • 20/09/2016 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Συμφωνία European Cooperating State (ECS/PECS) μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ-ESA)
 • 13/12/2016 - Δήλωση αρχικών υπηρεσιών του Galileo
 • 15/04/2016 - Δημόσια Διαβούλευση - Κανονισμοί με τιίτλο «οι Περί της Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά Κανονισμοί του 2016»
 • 15/01/2016 - Δημόσια Διαβούλευση - Νομοσχέδιο με τιίτλο «Ο Περί της Εφαρμογής Κοινοτικού Κανονισμού Σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά Νόμος του 2016»
 • 16/09/2016 - Δημόσια Διαβούλευση - Το Περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης) Διάταγμα του 2016
 • 29/01/2016 - Δημόσια Διαβούλευση για το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου
 • 04/03/2016 - Έκδοση Πακέτου Πλειοδότη του Διαγωνισμού για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 13/07/2016 - Ημερίδα “ESA Briefing 2016” – Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 22/04/2016 - Κατάλογος Προσοντούχων Πλειοδοτών - Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 22/01/2016 - Προκήρυξη Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ1/2016 - Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 05/05/2016 - Πρόσκληση στo Συνέδριο "Cyprus Embraces Space 2016"
 • 06/06/2016 - Προσωρινοί Νικητές του Πλειστηριασμού-Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ Δ1/2016)
 • 07/04/2016 - Σύνοψη Απαντήσεων Δημόσιας Διαβούλευσης για το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου
 • 20/12/2016 - Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) (Αρ.2) Διατάγματος του 2014
 • 01/06/2016 - Live Update - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πλειστηριασμού (800MHz, 2600MHz)
 • 09/11/2016 - Tο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης) Διάταγμα του 2016
 • Show details for 20152015
  Show details for 20142014
  Show details for 20132013
  Show details for 20122012
  Show details for 20112011
  Show details for 20102010
  Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005