Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Show details for 20202020
Show details for 20192019
Hide details for 20182018
 • 29/03/2018 - Αγορά Υπηρεσιών 2 Εμπειρογνωμόνων και 5 Τεχνικών/Επιθεωρητών
 • 07/12/2018 - ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2019
 • 28/03/2018 - Γραπτή Εξέταση σύμφωνα με τον Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 2016 για την πλήρωση έξι κενών θέσεων Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, μίας κενής θέση Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης στη Βουλή των Αντιπροσώπων και μίας θέσης Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
 • 18/05/2018 - Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της Υιοθέτησης Αποφάσεων της CEPT/ECC
 • 24/08/2018 - Δημόσια Διαβούλευση – Αδειοδότηση ζωνών 800MHz, 1500MHz και 2600MHz
 • 26/10/2018 - Δημόσια Διαβούλευση – Επιχορήγηση Ευρυζωνικότητας
 • 11/10/2018 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 18/12/2018 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για την Επιχορήγηση Πολιτών για Ευρυζωνικές Συνδέσεις Υπέρ υψηλών Ταχυτήτων (≥100Mbps)
 • 03/05/2018 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΕ/2018/03 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4 ΤΕΧΝΙΚΩΝ
 • 13/02/2018 - Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας
 • 20/04/2018 - Ειδοποίηση για την τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμών
 • 29/06/2018 - Έκδοση Εθνικού Χάρτη Πορείας για τα 700MHz
 • 16/11/2018 - Έκδοση Πακέτου Πλειοδότη του Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ1/2018
 • 04/01/2018 - Ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) Νο.2 του EXCELSIOR project.
 • 05/04/2018 - Ημερίδα - “ 2nd ESA PECS Call Briefing 2018” - Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018 Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις
 • 08/10/2018 - Ημερίδα με θέμα «Οι Γυναίκες στη Ψηφιακή Εποχή» 15 Οκτωβρίου 2018, 10:00π.μ-12:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών
 • 17/05/2018 - Παρουσίαση συστημάτων Εποπτείας Συχνοτήτων (Monitoring)
 • 26/10/2018 - Προκήρυξη Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ1/2018 - Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 24/05/2018 - Commonwealth ICT Awards 2018
 • Show details for 20172017
  Show details for 20162016
  Show details for 20152015
  Show details for 20142014
  Show details for 20132013
  Show details for 20122012
  Show details for 20112011
  Show details for 20102010
  Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005