Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Show details for 20202020
Hide details for 20192019
 • 20/05/2019 - Ανακήρυξη Προσωρινού Νικητή - Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ Δ1/2018)
 • 19/06/2019 - Ανακοίνωση για τη χρήση Αναμεταδοτών (Repeaters)
 • 29/07/2019 - Ανακοίνωση για τη χρήση τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN)
 • 06/07/2019 - Αντικατάσταση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος (Αρ.2) του 2018
 • 20/12/2019 - ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2020
 • 18/10/2019 - Δημόσια Διαβούλευση - Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2010 μέχρι 2018.
 • 18/10/2019 - Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002 (146(Ι)/2002)
 • 06/09/2019 - Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο «Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ): Δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο»
 • 18/03/2019 - Δημόσια Διαβούλευση νέου Διατάγματος Εξαιρέσεων
 • 30/08/2019 - Δημόσια Διαβούλευση – Αδειοδότηση ζωνών 700MHz, 3.6 GHz και 26 GHz
 • 18/10/2019 - Δημόσια Διαβούλευση – Αντικατάσταση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος του 2019 με το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος (αρ.2) του 2019
 • 26/11/2019 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (700 MHz, 3.6 GHz, 26 GHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 31/10/2019 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης με σκοπό τη δημιουργία του σχεδίου «Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ): Δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο»
 • 01/12/2019 - Εκστρατεία Ενημέρωσης για τη Σήμανση CE
 • 05/04/2019 - Ημερίδα - “ 3rd ESA PECS Call Briefing 2019” – Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019 Ξενοδοχείο SEMELI, Λευκωσία - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις Ημερίδας
 • 12/04/2019 - Κατάλογος Προσοντούχων Πλειοδοτών - Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ Δ1/2018)
 • 15/11/2019 - Παράταση Διάρκειας Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002 (146(Ι)/2002)
 • 29/03/2019 - Τροποποίηση της Γενικής Εξουσιοδότησης για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων απο WiFi
 • 12/04/2019 - Eπιχορήγηση πολιτών για ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων ≥100Mbps
 • 14/05/2019 - Live Update - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πλειστηριασμού Δ1/2018
 • Show details for 20182018
  Show details for 20172017
  Show details for 20162016
  Show details for 20152015
  Show details for 20142014
  Show details for 20132013
  Show details for 20122012
  Show details for 20112011
  Show details for 20102010
  Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005