Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Hide details for 20082008
 • 28/11/2008 - Ιστοσελίδα προβολής μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Η/Μ) για σταθερούς σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας
 • 26/09/2008 - ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
 • 08/08/2008 - Δημόσια Διαβούλευση για την Εξουσιοδότηση Χρήσης της Ζώνης Ραδιοσυχνοτήτων 1790-1800 MHz
 • 05/09/2008 - Δημόσια Διαβούλευση για το Περιεχόμενο των Εγγράφων «Οδηγίες Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» και «Κριτήρια που πρέπει να Πληρούνται για τη Διενέργεια Μελέτης Εκτίμησης της Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία»
 • 01/08/2008 - Δημόσια διαβούλευση για τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2007 (ΚΔΠ 265/2007, 22.6.2007)
 • 12/05/2008 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TETRA
 • 24/10/2008 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1790-1800 MHz.
 • 28/11/2008 - Ιστοσελίδα προβολής μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Η/Μ) για σταθερούς σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας
 • 14/11/2008 - Οδηγίες Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
 • 21/11/2008 - Tροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002 μέχρι (Αρ.2) του 2004
 • Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005