Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Hide details for 20092009
 • 14/04/2009 - Δημόσια Διαβούλευση για Παροχή Ευρυζωνικού Δικτύου στις Αγροτικές Περιοχές με τη Μέθοδο Συνεταιρισμού Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα
 • 16/04/2009 - Δημόσια Διαβούλευση για τη Τροποποίηση της Γενικής Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα και Από Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης, Συμπεριλαμβανομένων Τοπικών Δικτύων Ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) (ΚΔΠ 267/2007, 22.6.2007)
 • 16/10/2009 - Δημόσια Διαβούλευση για τις τροποποιήσεις στους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμούς 2004 – 2008 και για το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασία Διαπίστευσης Εταιρειών/Οργανισμών για τη Διενέργεια Μελετών/Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων) Διάταγμα του 2009.
 • 28/09/2009 - Δημόσια Διαβούλευση για το Μέτρο 3.4 "Παροχή Ευρυζωνικού Δικτύου στις “Λευκές Περιοχές”"
 • 05/06/2009 - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρουσίαση ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS), στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 5875-5905 MHz, για συναφείς με την ασφάλεια εφαρμογές
 • 05/06/2009 - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρουσίαση ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS), στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 5875-5905 MHz, για συναφείς με την ασφάλεια εφαρμογές
 • 04/12/2009 - Πλαίσιο Πολιτικής και Ρύθμισης Για την Εξουσιοδότηση Ραδιοδικτύων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
 • 04/12/2009 - Πλαίσιο Πολιτικής και Ρύθμισης Για την Εξουσιοδότηση Ραδιοδικτύων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
 • 04/12/2009 - Πλαίσιο Πολιτικής και Ρύθμισης Για την Εξουσιοδότηση Ραδιοδικτύων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
 • 04/12/2009 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Για Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 04/12/2009 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Για Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005