Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Hide details for 20102010
 • 07/12/2010 - 50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • 28/06/2010 - Αποτελέσματα Πλειστηριασμού ΕΨΤ
 • 23/04/2010 - Γραπτές Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών
 • 27/08/2010 - Δημόσια Διαβούλευση - Δίκτυα Ασύρματης Πρόσβασης
 • 03/05/2010 - Δημόσια Διαβούλευση για τις τροποποιήσεις στο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2008 (ΚΔΠ 365/2008, 17.10.2008), το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) (Αρ 2) Διάταγμα του 2008 (ΚΔΠ 449/2009, 31.12.2009) και το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • 25/06/2010 - Δημόσια Διαβούλευση για τις τροποποιήσεις στους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμούς του 2003 μέχρι 2004 (ΚΔΠ 78/2003, 31.01.2003 - ΚΔΠ 461/2004, 30.04.2004)
 • 26/11/2010 - Δημόσια Διαβούλευση για τις τροποποιήσεις του περί Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για τα συναφή θέματα Νόμου του 2004
 • 15/12/2010 - Δημόσια Διαβούλευση – Το περί Ηλεκτρονικών Υπογραφών Διάταγμα (Παροχή Υπηρεσιών Αναγνωρισμένης Πιστοποίησης) του 2011
 • 12/11/2010 - Δημόσια Διαβούλευση – Χρήση Ραδιοφάσματος για υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία (MCV)
 • 01/03/2010 - Επιχειρείτε Διαδικτυακά
 • 22/01/2010 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων - Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
 • 22/01/2010 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων - Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
 • 14/05/2010 - Πλειστηριασμός για Εξουσιοδότηση Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
 • 26/08/2010 - Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης - Προσωρινός Νικητής
 • 02/07/2010 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων για τη Χρήση των Ραδιοσυχνοτήτων 1790-1800MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο
 • 03/09/2010 - Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου
 • Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005