Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

 • 31/10/2019 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης με σκοπό τη δημιουργία του σχεδίου «Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ): Δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο»
 • 30/08/2019 - Δημόσια Διαβούλευση – Αδειοδότηση ζωνών 700MHz, 3.6 GHz και 26 GHz
 • 29/07/2019 - Ανακοίνωση για τη χρήση τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN)
 • 29/03/2019 - Τροποποίηση της Γενικής Εξουσιοδότησης για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων απο WiFi
 • 26/11/2019 - Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (700 MHz, 3.6 GHz, 26 GHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • 20/12/2019 - ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2020
 • 20/05/2019 - Ανακήρυξη Προσωρινού Νικητή - Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ Δ1/2018)
 • 19/06/2019 - Ανακοίνωση για τη χρήση Αναμεταδοτών (Repeaters)
 • 18/10/2019 - Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002 (146(Ι)/2002)
 • 18/10/2019 - Δημόσια Διαβούλευση – Αντικατάσταση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος του 2019 με το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος (αρ.2) του 2019
 • 18/10/2019 - Δημόσια Διαβούλευση - Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2010 μέχρι 2018.
 • 18/03/2019 - Δημόσια Διαβούλευση νέου Διατάγματος Εξαιρέσεων
 • 18/01/2019 - Αναθεωρημένο Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου
 • 15/11/2019 - Παράταση Διάρκειας Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002 (146(Ι)/2002)
 • 12/04/2019 - Κατάλογος Προσοντούχων Πλειοδοτών - Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ Δ1/2018)
 • 06/09/2019 - Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο «Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ): Δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο»
 • 06/07/2019 - Αντικατάσταση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος (Αρ.2) του 2018
 • 05/04/2019 - Ημερίδα - “ 3rd ESA PECS Call Briefing 2019” – Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019 Ξενοδοχείο SEMELI, Λευκωσία - Πρόσκληση και Παρουσιάσεις Ημερίδας
 • 01/12/2019 - Εκστρατεία Ενημέρωσης για τη Σήμανση CE
 • Back to Top