Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ), ο οποίος εδρεύει στο Παρίσι, αποτελεί σήμερα την πύλη της Ευρώπης προς το διάστημα. Είναι ένας ανεξάρτητος, διακυβερνητικός οργανισμός αποτελούμενος από 22 μέλη. Διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μιας Συμφωνίας Πλαισίου που υπογράφηκε το 2004. Αποστολή του είναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Ευρώπης σχετικά με το διάστημα και η εξασφάλιση συνεχιζόμενων επενδύσεων στο διάστημα, ώστε να προκύπτουν οφέλη για τους πολίτες της Ευρώπης. Ο ΕΟΔ αναπτύσσει, μεταξύ άλλων, εκτοξευτές, διαστημόπλοια και επίγειες εγκαταστάσεις, επιτρέποντας στην Ευρώπη να είναι ανάμεσα στους πρωτοπόρους της παγκόσμιας διαστημικής δραστηριότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΔ (http://www.esa.int).

Back to Top