Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


O Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) ανακοινώνει την έναρξη του διαγωνισμού #myEUspace. Ο διαστημικός διαγωνισμός απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε επιχειρηματίες, start-uppers και φοιτητές που επιθυμούν να αναπτύξουν και να εμπορευματοποιήσουν καινοτόμες λύσεις οι οποίες θα αξιοποιούν τα δεδομένα και τις υπηρεσίες του Διαστημικού Προγράμματος της ΕΕ. Πώς μπορεί το διάστημα να ωφελήσει την έξυπνη κινητικότητα, τη γεωργία και τη γεωματική; Τί ρόλο παίζουν οι κβαντικές τεχνολογίες; Βρες τις λύσεις και δες την επιχειρηματική σου ιδέα να απογειώνεται με τον #myEUSpace.

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (EUSPA) παρέχει ασφαλείς ευρωπαϊκές υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης, προωθεί την εμπορική εκμετάλλευση των δεδομένων και υπηρεσιών των προγραμμάτων Galileo, EGNOS και Copernicus και συντονίζει το προσεχές πρόγραμμα της ΕΕ για τις κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες GOVSATCOM. Ευνοώντας την ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ανταγωνιστικού διαστημικού τομέα και συμπράττοντας με το σύνολο της διαστημικής κοινότητας της ΕΕ, ο EUSPA συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στην ψηφιακή μετάβαση και στην ασφάλεια και την προστασία της Ένωσης και των πολιτών της ενισχύοντας ταυτόχρονα την αυτονομία της.

Για να εγγραφείτε ή για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα του διαγωνισμού στον δικτυακό τόπο του EUSPA.

euspa_launches_myeuspace_competition_el.pdf

Ο EUSPA ανακοινώνει την έναρξη του διαγωνισμού #myEUspace

Back to Top