Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα: «Τεχνολογίες Διαστήματος: Εφαρμογές στο Δημόσιο Τομέα» την Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021 στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσεως Υπουργείου Οικονομικών.

Πιο κάτω επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις (pdf) καθώς και η πρόσκληση του σεμιναρίου:

Επιστολή_Πρόσκληση_07_12_2022.pdf
Παρουσίαση Copernicus.pdf
Παρουσίαση Galileo.pdf
Παρουσίαση Geofem.pdf
Παρουσίαση ΙδΕΚ.pdf

Back to Top